Web-Age Information Management: 14th International Conference, WAIM 2013, Beidaihe, China, June 14-16, 2013. Proceedings

Web-Age Information Management: 14th International Conference, WAIM 2013, Beidaihe, China, June 14-16, 2013. Proceedings
Web-Age Information Management: 14th International Conference, WAIM 2013, Beidaihe, China, June 14-16, 2013. Proceedings

Web-Age Information Management: 14th International Conference, WAIM 2013, Beidaihe, China, June 14-16, 2013. Proceedings

Zheng Liu, Ruoming Jin, Hong Cheng, Jeffrey Xu Yu (auth.), Jianyong Wang, Hui Xiong, Yoshiharu Ishikawa, Jianliang Xu, Junfeng Zhou (eds.)...


✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل